top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi Örneği

Taraflar:
Satıcı: (AlnoBros CO.,LTD)
Tüketici: (hava fritöz ürününün alıcısı, adı ve adresi tarifte verilmiştir.)
Konu: Mesafeli satış sözleşmesi
Sözleşme konusu, tarafların internet, telefon, posta ya da faks gibi uzaktan iletişim araçlarını kullanarak yapacakları mesafeli satış işleminde uygulanacak koşulları belirtmektedir.
Taraflar arasındaki ilişki:
Satıcı, Tüketiciye aşağıda belirtilen ürünü ya da hizmeti satacaktır: (AirFryer)
Satın alınan ürünün ya da hizmetin fiyatı: (1459)
Satın alınan ürünün ya da hizmetin teslim tarihi: (45 gün)
Tüketicinin hakları:
Tüketici, mesafeli satış sözleşmesinden doğan haklarını aşağıdaki şekilde kullanabilecektir:
İade hakkı: Tüketici, ürünü

Mesafeli Satış Sözleşmesi Cayma Hakkı

Mesafeli satış sözleşmesinde tüketicinin satın aldığı ürün ya da hizmetten cayma hakkı bulunur. Tüketicinin cayma hakkı, satın alma işleminden sonraki 14 gün içinde kullanılabilir. Bu süre içinde, tüketici ürünü ya da hizmeti kullanmamışsa, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve hiçbir ceza ödemeksizin sözleşmeden cayabilir.

Cayma hakkını kullanmak isteyen tüketici, satıcıya yazılı olarak bildirimde bulunarak cayma hakkını kullanabilir. Bu bildirimde, ürünün ya da hizmetin teslim edildiği tarih ve tüketicinin adı, adresi ve iletişim bilgilerinin yer alması gerekir.

Cayma hakkını kullanan tüketici, satın alınan ürünü ya da hizmeti en geç 14 gün içinde satıcıya geri göndermelidir. Ürünün ya da hizmetin değerinde bir azalma olmaması durumunda, satıcı tüketiciye ödemeyi geri ödeyecektir.

Mesafe Satış Sözleşmesi İptali

Mesafeli satış sözleşmesi iptali, sözleşmeyi sona erdirmek anlamına gelir. Bu işlemi yapabilmek için, alıcının sözleşmede belirtilen iptal koşullarını yerine getirmesi gerekir. Eğer sözleşmede iptal koşulları belirtilmemişse, alıcının sözleşmeyi iptal etmesi için bir sebep göstermesi gerekir.

Mesafeli satış sözleşmesi iptali işlemi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içinde yapılabilir. Bu süre içinde, alıcı satışı iptal etmeye karar verirse, satıcının alınan ürün veya hizmeti geri vermesi ve alıcının ödediği tutarı iade etmesi gerekir.

Mesafeli satış sözleşmesi iptali hakkında detaylı bilgi almak için, mesafeli satış sözleşmelerine ilişkin yönetmelikleri ve ilgili kanunları inceleyebilirsiniz. Ayrıca, sözleşmeyi imzaladığınız satıcı veya perakende satış firmasının müşteri hizmetlerine başvurarak da iptal işlemleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Mesafeli Satış Sözleşmesi Yönetmeliği

Ülkemizde mesafeli satış sözleşmeleri, 6098 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında düzenlenmektedir. Bu yönetmelik, mesafeli satış sözleşmeleri yapılacak olan tüm ürün ve hizmetler için geçerlidir. Mesafeli satış sözleşmeleri yapılacak olan ürün ve hizmetlerin tanımları ve koşulları yönetmelikte belirtilmiştir.

Mesafeli satış sözleşmeleri yapılacak olan ürün ve hizmetler, yönetmeliğe göre aşağıdaki gibidir:

  • Elektronik ve diğer iletişim araçları aracılığıyla yapılan satışlar

  • Telefon, faks, e-posta gibi iletişim araçlarını kullanarak yapılan satışlar

  • Reklam, tanıtım veya katalog gösterileri sonucu yapılan satışlar

  • Toplantı, fuar, sergi gibi etkinliklerde yapılan satışlar

  • Sözlü veya yazılı olarak yapılan satışlar

  • Kargo veya posta ile yapılan satışlar

Mesafeli satış sözleşmeleri yapılacak olan ürün ve hizmetlerin dışında kalan satışlar, mesafeli satış sözleşmeleri yönetmeliği kapsamında değildir. Bu tür sözleşmeler için başka kanun ve yönetmelikler geçerlidir.

bottom of page